Episode 16

full
Published on:

29th Mar 2023

Hva er et Nok.senter? Hvordan kan de forebygge mot overgrep? Er ikke det utopi?

https://utavloopen.no

Nok. sentrene er en organisasjon som arbeider for å gi lavterskeltilbud til personer som har opplevd seksuelle overgrep, og deres pårørende, i hele Norge. Det finnes 15 Nok. sentre rundt om i landet.

Nok. sentrene jobber for å skape et likeverdig og tilgjengelig tilbud til alle som har behov for det, uavhengig av hvor de bor og hvilken bakgrunn de har. Sentrene tilbyr blant annet samtaler, rådgivning og støtte til overgrepsutsatte og pårørende, og har også kompetanse på området som de deler gjennom opplæring og veiledning til fagpersoner.

Organisasjonen jobber også med å øke bevisstheten og kunnskapen om seksuelle overgrep i samfunnet, for å bidra til å forebygge slike hendelser og forbedre tilbudet til dem som rammes. Nok. sentrene samarbeider tett med andre organisasjoner og instanser innenfor helse- og sosialsektoren, og er en viktig ressurs for personer som har opplevd seksuelle overgrep og deres pårørende over hele landet.

https://noknorge.no/finn-et-senter/

Show artwork for Ut Av Traume-Loopen

About the Podcast

Ut Av Traume-Loopen
Ut av loopen -Når livet er et kaos
Finn ut hvordan du kan bryte ut av traume-loopen. Så du kan bruke energien din på de menneskene og aktivitetene som betyr mest for deg.

Mange som har opplevd store traumer bruker lang tid på å få kontroll på de dominerende symptomer. Uten å innse at de allerede har i seg det som trengs for å komme ut av den negative traume-loopen.

Hei, jeg heter Malene. Etter å ha slitt med PTSD siden oppveksten, har jeg endelig fått kontroll over flashbacks, angst og dissosiasjon. Underveis har jeg utviklet et system som også kan hjelpe deg med å komme ut av traume-loopen.

Jeg har hatt min del av terapi som ikke virket. Helt til jeg lærte meg å puste riktig. Først da klarte jeg å dra nytte av terapi og komme meg ut av traume-loopen. 

https://utavloopen.no/

About your host

Profile picture for Malene Brune

Malene Brune